Ideeën

Goede en creatieve ideeën komen tot stand in een inspirerende omgeving!

Goede en creatieve ideeën zijn van groot belang voor een goede implementatie van de Omgevingswet. Zonder ideeën komen er geen vernieuwingen en blijven we doen wat we altijd al deden. Dat geldt voor bijvoorbeeld de inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen, maar ook voor onderwerpen als participatie, communicatie en werkprocessen.

Ideeën komen eerder tot stand in een juiste setting en omgeving. Daarom zijn we blij dat we u het Ideeëntheater kunnen aanbieden. Het Ideeëntheater is een mobiel theater dat in elke vorm op elke locatie neergezet kan worden. Het kan dienen als arena voor het debat, een tribune voor het publiek of als podium voor presentaties. Het Ideeëntheater is een eyecatcher bij elke bijeenkomst. Het nodigt uit tot gesprek en genereert ideeën. Het Ideeëntheater levert direct resultaat op.

We kunnen niet alleen het Ideeëntheater leveren, maar ook ervaren sprekers of gespreksleiders op het terrein van de Omgevingswet. Zij kunnen medewerkers en bestuurders inspireren en debatten inleiden of begeleiden.