Vloggen

Waarom alleen via oude methoden communiceren en informatie overdragen, als er prima moderne methoden zijn?

De Omgevingswet is gericht op de toekomst. Waarom dan niet op een wijze communiceren en informatie overdragen die bij de toekomst tijd past? Vloggen is hiervan een goed voorbeeld. Met een vlog kan in enkele minuten helder worden overgebracht wat wel en niet de bedoeling is en hoe mensen ergens over denken. Binnen en buiten de gemeente. Vlogs kunnen leiden tot heldere inzichten en acties en een bijdrage leveren aan succesvolle Omgevingswet informatiebijeenkomsten of trainingen. Vlogs kunnen worden geschaard onder beelden die vaak meer zeggen dan duizend woorden.

Ons theater maakt dan ook graag gebruik van de diensten van een ervaren vlogger: Jelle Drijver. In overleg met u en met Jelle bekijken we welke vlogs bij uw implementatie passen en hoe het instrument vlog bij u kan worden ingezet. Een combinatie van vlogs en blogs is daarbij mogelijk.

We zijn ervan overtuigd dat de vlogs een inspirerende bijdrage leveren aan uw implementatietraject. En dat de medewerkers hierdoor geboeid worden!