Smart data

Het combineren van databronnen voor nieuwe oplossingen!

Omgevingsvisies spelen een belangrijke rol in het nieuwe omgevingsrecht. Zij bevatten de essentiële keuzes van het te voeren beleid. De keuzes hebben betrekking op meerdere sectorale beleidsterreinen. Het combineren en vergelijken van data uit deze beleidsterreinen kan een essentiële bijdrage leveren aan de totstandkoming en het formuleren van beleid.  Data-analyses leiden namelijk veelal tot nieuwe feitelijke en onverwachte inzichten op alle denkbare beleidsvelden en beleidskeuzes kunnen hiermee worden onderbouwd.

Ons theater biedt u  de mogelijk om gestructureerd met data te experimenteren om een goede input te geven voor de omgevingsvisie, maar ook voor andere instrumenten als het omgevingsplan en -programma en bij de participatie. Bovendien leidt het werken met data tot verrassende informatie en levert het de nodige inspiratie op.

Wij maken dan ook graag gebruik van de kennis van EIFFEL en het AnalyseCentrum op dit terrein. Het Omgevingswettheater biedt hen het podium om met u de toegevoegde waarde van  smart data te ontdekken.

.