Lego Serious Play

Leren en ontwikkelen door te spelen!

Wie heeft het niet gedaan? Bijna iedereen van ons heeft wel eens met Legogespeeld. Tijdens het (samen) spelen pasten we diverse competenties toe die ook bij de Omgevingswet een belangrijke rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn: samenwerken, tonen van initiatief en lef, creativiteit, communiceren en sensibiliteit. Hoe mooi is het om deze competenties opnieuw te ervaren tijdens het Lego Serious Play. Dit is niet alleen een speelse, maar ook bewezen effectieve methode om gezamenlijk resultaten te bereiken.

Lego Serious Play is een mooi instrument om in te zetten bij de implementatie van de Omgevingswet. Ervaren adviseurs van EIFFEL gaan met u op het podium aan de slag met legoblokjes! Na een sessie zult u merken dat de uitvoering van een actie in het kader van de implementatie soepeler loopt. Of dit nu het maken van een omgevingsvisie of een omgevingsplan betreft, dan wel een participatie- of verandertraject. De opdrachten binnen Lego Serious Play zijn hierop afgestemd!