Visuele middelen

Visuele middelen laten participatie leven!

Bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie, omgevingsplannen en projecten is het belangrijk om te weten wat de opvattingen van de doelgroepen en direct betrokkenen zijn. Een goede en gerichte participatie aanpak leidt aantoonbaar tot betrokkenheid, acceptatie en draagvlak. Om er achter te komen wat er echt bij de doelgroepen leeft, is het gewenst om visuele middelen in te zetten. Deze zeggen immers meer dan 1.000 woorden. En nodigen mensen uit te reageren.

Het Omgevingswettheater biedt u door met Maptionnaire van Ruimteschepper een middel om op een aantrekkelijke wijze inhoud te geven aan participatie of uw collega's bij een vraagstuk te betrekken. Maptionnaire combineert de kracht van visualisatie met de kracht van online beleven en delen. De inzet van het platform maakt inventarisaties en het delen van resultaten levendiger en effectiever. Een groot voordeel is ook dat betrokkenen op het moment dat het hen schikt digitaal een bijdrage kunnen leveren. Of het nu professionals, burgers of andere belanghebbenden betreft, met Maptionnaire creëer je een zeer toegankelijke werkwijze bij implementaties, inventarisaties of ontwikkeling van omgevingsplannen of -visies.

Door de inbreng van vooraf ingewonnen resultaten worden bijeenkomsten waardevoller en neemt het aantal deelnemers aanzienlijk toe. Hierdoor wordt een representatieve deelname van betrokkenen en belanghebbenden bereikt.